Internetový obchod www.vonacik.sk sa zaväzuje chrániť vaše súkromie. Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa používania vašich osobných údajov, kontaktujte nás na info@vonacik.sk a my Vám radi pomôžeme. Zotrvaním na týchto zabezpečených stránkach certifikátom SSL na doméne vonacik.sk a používaním našich služieb súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov tak, ako je to uvedené v týchto pravidlách ochrany osobných údajov.

 O vaše osobné údaje sa stara a udržiava ich v bezpečí: TS comp s. r. o., Vrlíkova 1183/6, 031 01  Liptovský Mikuláš.

Obsah

 1. Definície použité v týchto pravidlách
 2. Zásady ochrany údajov, ktoré sledujeme
 3. Aké máte práva týkajúce sa vašich osobných údajov?
 4. Aké osobné údaje zhromažďujeme o vás
 5. Ako používame vaše osobné údaje
 6. Kto iný má prístup k vašim osobným údajom
 7. Vložený obsah z iných webových stránok
 8. Ako zabezpečujeme vaše údaje
 9. Informácie o súboroch cookie
 10. Kontaktné informácie

1. Definície

Osobný údaj – akékoľvek informácia týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.
Spracovanie  – akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú na osobných údajoch alebo súboroch osobných údajov.
Subjekt údajov  – fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané.
Dieťa – fyzická osoba mladšia ako 16 rokov.

2. Zásady ochrany údajov

Sľubujem dodržiavanie týchto zásad ochrany údajov:

 • Spracovanie je zákonné, spravodlivé, transparentné. Moje spracovateľské činnosti majú zákonné dôvody. Pred spracovaním osobných údajov vždy považujem vaše práva za prvoradé. Na požiadanie vám poskytnem informácie týkajúce sa spracovania.
 • Spracovanie je obmedzené na účel. Moje spracovateľské činnosti zodpovedajú účelu, pre ktorý boli zhromaždené osobné údaje.
 • Spracovanie sa vykonáva s minimálnymi údajmi. Zhromažďujem a spracovávam len minimálne množstvo osobných údajov potrebných na účel objednať tovar a doručiť ho korektne zákazníkovi.
 • Spracovanie je obmedzené časovým obdobím. Vaše osobné údaje nebudem uchovávať dlhšie, než je potrebné.
 • Budem sa snažiť zabezpečiť presnosť údajov.
 • Urobím všetko pre to, aby som zabezpečil integritu a dôvernosť údajov.

3. Práva subjektov údajov

Subjekt údajov má nasledujúce práva:

 1. Právo na informácie – znamená, že máte právo vedieť, či sa vaše osobné údaje spracovávajú; aké údaje sa zhromažďujú, odkiaľ sa získavajú a prečo a kým sú spracovávané.
 2. Právo na prístup – znamená, že máte právo na prístup k údajom zhromaždeným od / okolo vás. To zahŕňa aj právo požiadať o kópiu zhromaždených osobných údajov.
 3. Právo na opravu – znamená, že máte právo požiadať o opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, ktoré sú nepresné alebo neúplné.
 4. Právo na vymazanie – čo znamená, že za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov z mojich záznamov.
 5. Právo obmedziť spracovanie – čo znamená, že v prípade určitých podmienok máte právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov.
 6. Právo namietať proti spracovaniu – v niektorých prípadoch máte právo vzniesť námietky proti spracovaniu vašich osobných údajov, napríklad v prípade priameho marketingu.
 7. Právo na námietku proti automatizovanému spracovaniu – čo znamená, že máte právo vzniesť námietky proti automatizovanému spracovaniu vrátane profilovania; a nepodlieha rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní. Toto právo môžete uplatniť vždy, keď dôjde k výsledku profilovania, ktorý vytvára právne účinky týkajúce sa vás alebo ktoré vás významne ovplyvňujú.
 8. Právo na prenos dát – máte právo na získanie osobných údajov v strojovo čitateľnom formáte alebo ak je to možné, ako priamy prenos z jedného procesora na iný.
 9. Právo podať sťažnosť – v prípade, že odmietnem vašu žiadosť podľa práv na prístup, poskytnem vám dôvod. Ak nie ste spokojný so spôsobom spracovania vašej žiadosti, kontaktujte ma.
 10. Právo na pomoc orgánu  dohľadu  – čo znamená, že máte právo na pomoc orgánu dohľadu a právo na iné opravné prostriedky, ako napríklad nárok na náhradu škody.
 11. Právo na zrušenie súhlasu – máte právo odobrať akýkoľvek daný súhlas na spracovanie vašich osobných údajov.

4. Údaje, ktoré zhromažďujeme.

A – informácie, ktoré ste mi poskytli
Toto môže byť vaša e-mailová adresa, meno, priezvisko, adresa (fakturačná / dodacia), telefón a hlavne informácie, ktoré sú potrebné pre poskytnutie produktu alebo pre zvýšenie spokojnosti zákazníkov.
B – automaticky zhromaždené informácie o vás
Toto zahŕňa informácie, ktoré sa automaticky ukladajú prostredníctvom súborov cookie a iných nástrojov relácie. Napríklad vaša adresa IP, história nákupov (ak existuje) atď. Tieto informácie sa používajú na zlepšenie vášho zákazníckeho zážitku.
C – Verejne dostupné informácie
Môžem zhromažďovať informácie o vás, ktoré sú verejne dostupné.

5. Ako používame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje používame na:

 • plnenie záväzkov podľa zákona alebo zmluvy
 • v prípade e-mailovej komunikácie zo strany zákazníka o dotazovaní sa na tovar (aktívne neoslovujeme klientov ani nezasielame newsletter)
 • niekedy sa klienti dotazujú na správne produkty vzhľadom k ich zdravotnému stavu e-mailom alebo telefonicky
 • v prípade vypredania tovaru uprednostňujeme telefonický rozhovor s klientom kde sa môžeme dohodnúť o doobjednaní alebo výmene tovaru za iný

Vaše osobné údaje používame z oprávnených dôvodov alebo s Vaším súhlasom.
Na základe uzatvorenia zmluvy alebo plnenia zmluvných záväzkov spracujeme Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 • identifikácia Vašej osoby
 • zasielanie objednávky

Vaše osobné údaje spracovávame, aby sme splnili záväzky vyplývajúce zo zákona.
Vaše osobné údaje smieme spracovať na ďalšie účely, ktoré tu nie sú uvedené, ale sú kompatibilné s pôvodným účelom, pre ktorý boli údaje zhromaždené. Za týmto účelom zabezpečíme, aby:

 • prepojenie medzi účelmi, kontextom a povahou osobných údajov boli vhodné na ďalšie spracovanie;
 • ďalšie spracovanie nepoškodilo vaše záujmy
 • bolo vhodné zabezpečiť spracovanie.

Budeme Vás informovať o akomkoľvek ďalšom spracovaní a účeloch.

6. Kto iný môže mať prístup k vašim osobným údajom

Redakčný system WordPress, na ktorom sú postavené tieto internetové stránky nezbiera žiadne osobné údaje od osôb ktoré navštevujú webové stránky.

Vaše osobné údaje nezdieľame s cudzími ľuďmi. Osobné údaje o Vás sú v niektorých prípadoch poskytované našim dôveryhodným partnerom tak, aby sme Vám mohli umožniť  nákup produktu či služby od partnerov na ktorých odkazujeme z našej lokality.

Hypertextové odkazy, call to action tlačidla a bannery sú odkazy na doplnenie textu a odkazy ktoré smerujú na články a na katalóg produktov, kde je možné kúpiť produkty z nášho e-shopu.

Spolupracujeme iba s partnermi, ktorí dokážu zabezpečiť primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov.
Vaše osobné údaje zverejňujeme tretím stranám alebo verejným činiteľom, keď to je z právneho hľadiska  pre nás záväzné. Vaše osobné údaje môžeme zverejniť tretím stranám tiež vtedy, ak ste s nimi súhlasili alebo ak existujú iné právne dôvody.

7. Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Naši obchodní partneri:

Pripojené tretie strany:

Sociálne siete:

Webstránka na doméne vonacik.sk je umiestnená na serveroch Webglobe – Yegon

8. Ako zabezpečujeme vaše osobné údaje

Snažíme sa, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Používame bezpečný protokol SSL na komunikáciu a prenos dát (HTTPS). Používame anonymizáciu a pseudonymizáciu tam, kde je to vhodné. Na serveri máme nainštalované potrebné bezpečnostné pluginy  (iThemes Security) a používame silné heslá. Sledujeme naše systémy pre možné zraniteľnosti a útoky.

Do administrácie WordPress, ku katalógu či na náš počítač nemá nikto iný prístup iba spoločníci firmy TS comp s. r. o. 

Aj keď sa snažíme čo najlepšie, nemôžeme zaručiť bezpečnosť informácií. Sľubujeme však, že v takom prípade informujeme príslušné orgány o narušení bezpečnosti a možnom zneužití údajov. Takisto vás budeme informovať, ak by boli ohrozené vaše práva alebo záujmy. Urobíme všetko, čo rozumne dokážeme, aby sme zabránil narušeniu bezpečnosti a pomáhali orgánom v prípade akýchkoľvek porušení.

 Deti

Nechceme zbierať ani vedome zhromažďovať informácie od detí. Naše služby sa nezameriavajú na deti.

9. Cookies a ďalšie technológie, ktoré používame

Používame súbory cookie a  podobné technológie na analýzu správania zákazníkov, správu webových stránok, sledovanie pohybov používateľov a zhromažďovanie informácií o používateľoch. To sa deje s cieľom prispôsobiť a zlepšiť webovú lokalitu vašim požiadavkám.

Cookie je malý textový súbor uložený v počítači. Súbory cookie ukladajú informácie, ktoré slúžia na to, aby pracovali na stránkach. K cookies vytvorenými týmito webovými stránkami pristupujeme len my. Súbory cookie môžete ovládať na úrovni prehliadača. Výber deaktivácie súborov cookie môže brániť používaniu určitých funkcií.

Cookies používam na nasledujúce účely:

 • Potrebné súbory cookie – tieto súbory cookie sú potrebné na to, aby ste mohli používať niektoré dôležité funkcie na týchto webových stránkach, napríklad prihlásenie. Tieto súbory cookie nezhromažďujú žiadne osobné údaje.
 • Funkčné súbory cookie – tieto súbory cookie poskytujú funkcie, ktoré umožňujú pohodlnejšie používanie webových služieb a umožňujú poskytovať viac personalizovaných funkcií. Napríklad si môžu zapamätať vaše meno a e-mail vo formulároch komentárov, takže nemusíte tieto informácie opätovne zadávať pri ďalšom komentovaní.
 • Súbory cookie služby Analytics – tieto súbory cookie slúžia na sledovanie používania a výkonnosti týchto webových stránok a služieb
 • Reklamné súbory cookie – tieto súbory cookie sa používajú na zobrazovanie reklám, ktoré sú pre vás a vaše záujmy dôležité. Okrem toho sa používajú na obmedzenie počtu zobrazení reklamy. Obyčajne sa umiestňujú na webovú stránku prostredníctvom reklamných sietí s povolením prevádzkovateľa webových stránok. Tieto súbory cookie si pamätajú, že ste navštívili webové stránky a tieto informácie sa zdieľajú s inými organizáciami, ako sú inzerenti.

Súbory cookie môžete povoliť alebo zakázať hneď pri prvej návšteve webovej lokality kliknutím na príslušne tlačidlo v spodnom čiernom pruhu-COOKIEBAR. Takisto môžete neskôr opätovne zrušiť alebo povoliť cookie.
Pomocou nastavení prehliadača môžete odstrániť súbory cookie uložené vo vašom počítači. Prípadne môžete ovládať nejaké cookie pomocou vylepšenia platformy o ochrane osobných údajov, ako je optout.aboutads.info alebo youronlinechoices.com . Viac informácií o súboroch cookie nájdete na stránke allaboutcookies.org .
Na meranie návštevnosti na tejto stránke používame nástroj Google Analytics. Spoločnosť Google má vlastné pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré tu môžete skontrolovať . Ak chcete, aby služba Google Analytics nepoužívala sledovanie, prejdite na stránku odhlásenia služby Google Analytics .

10. Kontaktné informácie

Úrad pre dohľad
ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
WEB: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

 Zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov

Vyhradzujem si právo vykonať zmenu týchto pravidiel ochrany osobných údajov.
Posledná zmena bola vykonaná dňa 25.05.2018
Tieto pravidla ochrany osobných údajov v súlade z nariadenim GDPR nadobúdajú účinnosť dňa 25.mája 2018